FUTURE BOYZ

NEWS

SQUAD

DATE:2017.3.31(Fri) START 21:00
VENUE:ROPPONGI DiA TOKYO
http://www.diatokyo.com/
LINE-UP:FUTURE BOYZ, tAisuke, MINORU UJITA, SHOHEI, KAZUYUKI