FUTURE BOYZ

NEWS

TEAM 17

DATE:2016.8.14(Mon)START 11:00
VENUE:AOMORI SHINKO CHUO FUTO
LINE-UP:iamSHUM, DJ KAORI, etc,